Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#21045
Barbora Friedrichová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostane prostor další soutěžící.

11:00-11:30 Emma Gerginova, Arcibiskupské gymnázium v Praze, Praha 2, Syntéza zeolitu MFI s obsahem nanočástic palladia a jeho katalytická aktivita v hydrogenaci 3-nitrotoluenu, https://youtu.be/JmRzOCpqVKo
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Odpovězte vždy alespoň na tři otázky, pokud zbyde čas, můžete odpovídat dále do uplynutí limitu. Děkujeme.
Otázky:
Proč se liší adsorpční a desorpční izotermy dusíku na zeolitech = jaké je vysvětlení pozorované hystereze?
· Kolik asi atomů Pd je v jedné nanočástici (velké 2nm)?
· Kolik částic bylo vzato v úvahu při hodnocení velikosti částic? Co může nastat, vezmeme-li k vyhodnocení příliš nízký počet částic?
· Proč byly pro přípravu zeolitu použity váhy s nízkou přesností (1,4 g Al2(SO4)3 s přesností na jedno desetinné místo znamená značnou chybu)?
· Co znamená zkratka TEOS?