Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#21036
Denisa Patková
Host

Dobrý den,

1. Je aktivita nádorového supresoru p53 závislá na věku?
Na článek, který by se o tomto zmínil jsem v průběhu zpracování mé práce nenarazila, ale domnívám se, že souvislost mezi aktivitou p53 a věkem člověka je. U starších lidí totiž dochází k častějším mutacím a jsou více náchylnější na různé nemoci.

2. Inhibitory proteinu PARP1 se používají k léčbě jakých nádorů?
K léčbě nádorového onemocnění se zatím používají: rucaparib, niraparib, olaparib. Tyto inhibitory se využívají k léčbě rakoviny vaječníků.

3. Jak plánujete další pokračování výzkumu?
Nyní by bylo zajímavé zajímavé studovat případný vliv inhibice PARP1 na alternativní sestřih produktů jiných genů důležitých
pro růst melanomu. Například bylo nedávno zjištěno, že alternativní sestřih genu BRAF může ovlivnit citlivost nádorových buněk ke klinicky používaným léčivům cílícím na kinázu BRAF.

Děkuji a přeji hezký zbytek dne.
Denisa Patková