Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#21035
Karolína Jana Matoušková
Host

1. 3-methylbifenyl je jednou ze složek léků na regulaci krevního oběhu. Konkrétní léky nebyly vyhledávány, neboť většinou obsahují více účinných látek.

2. Nedestruktivní metoda je taková, při které vzorek není porušen a může se s ním dále pracovat. Příkladem je elektronová mikroskopie. V případě destruktivních metod, již není možné dále vzorek využívat na další analýzu, protože je vzorek spotřebován, či narušen. Příkladem je plynová chromatografie.

3. V případě všech reakcí, kde byl pozorován produkt, vznikala směs izomerů 3- a 4- cyklohecyltoluenu. Jiný produkt nebyl pozorován. Ten rozdíl je způsoben zřejmě tím, že buď nějaký produkt zůstal uvízlý v kanálech zeolitu, anebo právě únikem cyklohexenu.

4. Různé procento výtěžku i při 100% konverzi je dáno různou strukturou zeolitů. Tím, že každý zeolit, je jiné morfologické struktury, tak má i jinak přístupná aktivní centra a velikost mikro pórů. Tudíž například v zeolitu typu BEA, ačkoliv byla 100% konverze, tak mohl nějaký podíl produktu uvíznout v kanálové struktuře a tím se mohl snížit i celkový výtěžek. V případě MCM-36, kdy byl výtěžek vyšší než 100% jde pouze o chybu zobrazení, neboť fyzikalně není možné mít vyšší než 100% výtěžek.

Komentáře: Omlouvám se, pokud bude možnost, opravím.