Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 7 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 7

#21022
Karla Braunová
Host

10.30-11.00 Adéla Slaná SPŠST Panská Analýza uzenin
https://www.youtube.com/watch?v=Tbq-gCPSGWk
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme
Otázky:
i. Cílem práce má být zjištění složení vybraných uzenin. Chybí porovnání složení z etikety a z výzkumu. Jak byste interpretovala zjištěné výsledky širší veřejnosti, pokud si chce koupit šunku? Jaký je pro něj závěr? Ze závěru není jasné, k čemu jste vlastně došla?
ii. V práci není uvedeno, v jaké laboratoři jste výzkum prováděla?
iii. Ráda bych se zeptala na citaci literatury. Z jakého důvodu jsou odkazy na citaci uvedeny až od kapitoly 4? Proč není v textu citována všechna literatura?