Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 14 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 14

#21013
Simona Kostelanská
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

10:30 BOTKOVÁ Alexandra, Malostranské gymnázium

Pracovní paměť a spánek u adolescentů
https://www.youtube.com/watch?v=39w0Dklce_c&t=24s

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

1. V závěru uvádíte: „Vyskytl se zajímavý trend, kdy obavy o spánek klesaly s nižším časem stráveným
ve spánku. To naznačuje, že lidé, kteří spí víc, jsou ohledně svého spánku úzkostlivější.“ Máte pro to
nějaké vlastní vysvětlení?

2. Vysvětlujete si nějak ideální dobu spánku v souvislosti s pamětí?

3. Pracovala jste s poměrně sofistikovanými metodami sběru dat i diagnostiky. Co Vás inspirovalo k
tvorbě tzv. výzkumného designu? S kým jste konzultovala volbu metod sběru dat, nebo jste se nechala
inspirovat jiným podobnými studiemi?

4. V prezentaci jste hovořila o neverbálních projevech sympatie a antipatie – jak přesně vypadají, jak
můžeme mít jistotu, že určitý projev je právě tímto signálem?