Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#21010
Marek Brousil
Host

Dobrý den, vážená poroto,
moc Vám děkuji za předložené dotazy.

1) Jedná se o první experiment s použitím nanomateriálu k anastomóze v ČR? Ze zahraničí je uváděn experiment z roku 2007.
Podle mých informací testování nanomateriálu na zlepšení hojení střevní stěny po anastomotickém výkonu probíhá v Čechách pouze v týmu Biomedicínského centra LF UK v Plzni se spoluprací s Technickou univerzitou v Liberci, kde byl materiál vyvíjen během bakalářské práce paní Markéty klíčové. Jediná česká dosud vidaná studie o tomto tématu je studie mého školitele MUDr. Jáchyma Rosendorfa. Data pro mou studii pochází z předešlého experimentu se skupinami zvířat ABC, zatímco MUDr. Rosendorf zatím publikoval práci provedenou na skupinách CEF, kde se materiály liší pouze sílou vláken. Ačkoliv jsou data pro moji studii starší, nikdo je dosud nepublikoval, proto se jejich vyhodnocením a komentářem zabývám.

2) Jsou k dispozici data o rozpadu anastomóz v trávicím traktu a následném úmrtí v ČR a rok?
Incidence anastomotického leaku v ČR byla sledována pouze u anastomóz provedených na tlustém střevě a rektu. Data jsou uvedena v práci Matěje Skroviny z roku 2011. Jiné informace se mi nepodařilo dohledat. Informace o běžné incidenci ve světě pak považuji za hodnotné a objektivní, proto je v práci uvádím.

3) Plánuje se použití nanomateriálů pro anastomózy v trávicím traktu v ČR nebo zahraničí v brzké době u lidí?
Použití podobných materiálů k uzavírání anastomóz gastrointestinálního traktu se u lidí v blízké době neplánuje a podobný projekt dosud nebyl schválen. Tato oblast není dostatečně prozkoumána. Před klinickým použitím bude nutné další testování podobných materiálů, které by vyloženě prokázaly pozitivní vliv materiálů ve smyslu redukce pooperačních komplikací, adherentních srůstů nebo stenóz. Tím se však otevírá široké spektrum možností testování na zvířecím modelu. Slibné se tak jeví použití antiadhezivních materiálů, vícevrstevných patchů, materiálů se zabudovaným antibiotikem nebo jinou úpravou. Teprve po dosažení uspokojivých výsledků budeme moci zahájit klinická testování.

Kdybyste měli, kdokoliv, další dotazy, rozhodně rád zodpovím.
Kontakt na mě je případně zde: Marek.Brousil@gybot.cz
Děkuji a přeji příjemné zodpovídání dotazů všem následujícím.

Marek Brousil