Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 4 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 4

#21006
Marta Sýkorová
Host

1. V našem výzkumu jsme se zabývaly pouze vztahem mezi obezitou, diabetem 2. typu a Alzheimerovou chorobou. U obezity a diabetu se zvyšuje riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou. Co se týče jiných metabolických onemocnění, žádné studie jsme přímo nečetly. Dá se ale říct, že pokud mají tyto onemocnění vliv na rozvoj Alzheimerovy chodoby, nebude to ze stejných důvodů jako u diabetu 2. typu.

2. Nejdříve jsme je rozdělily do skupin podle kmenů (WT a THY-Tau22), dále podle pohlaví (samci a samice) a nakonec jsme vzniklé skupiny rozdělily na poloviny, kdy jsme jedné polovině začaly ve 3 měsících podávat vysokotukovou dietu. Jedinci do skupin s vysokotukovotukovou dietou byli rozřazeni podle jim přiřazených čísel, tedy náhodně.

3. V laboratoři INSERM, kde byl vyvinut tento kmen myší Tau patologie, se pracovalo pouze s modely samců. Z jiných studií víme, že se tato patologie vyvine dříve u samců než u samic. Příčiny tohoto jevu zatím nejsou známé. Nemůžeme vyloučit, že z evolučního hlediska jsou samci náchylnější k rozvoji Tau patologie.