Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#20995
Barbora Friedrichová
Host

10:00-10:30 Hana Kovářová, Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Syntéza inhibitorů DC-SIGN receptoru, https://www.youtube.com/watch?v=DdZT26ZhD54

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Odpovězte vždy alespoň na tři otázky, pokud zbyde čas, můžete odpovídat dále do uplynutí limitu. Děkujeme.
Otázky:
Co můžete změnit v postupu glykosylace?
· Při přípravě fragmentu 1 jste vyzkoušely dva postupy. U aromatické nuklteofilní substituce píšete, že byla neúspěšná: znamená to, že reakce vůbec neproběhla, nebo že proběhla jinak, než jste chtěly?
· Byla nějak ověřována stabilita připravených látek ve fyziologických podmínkách (voda, různá pH apod.)?
· Nebylo by možné pro reakci podle Schématu 2 použít reaktivnější lithium-piperazid?