Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 14 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 14

#20982
Jáchym Valeš
Host

Dobré ráno,

1, Bohužel k tomuto obohacení nedošlo, omezil jsem se na gumové medvídky, oříšky, Pedro bonbóny, Lentiky a piškoty – žádný z rodičů s ničím z toho problém neměl, děti si kolikrát vybíraly kombince tak, aby tam byla alespoň jedna „zdravá“ dobrota.

2, Ano, možných faktorů je jistě nespočet, co mě napadlo jako první je morální vývoj podle Kohlberga, kdy se dítě zkrátka a dobře snaží být „dobrým“ dítětem v očích výzkumníka, učitelky nebo celé skupiny, ve své práci kladu poměrně velký důraz na skupinu. Další skutečností může být, že dítě mělo možnost a mohlo se „předvést“ před druhými, a tak si získat pozici vzorového příkladu (stalo by se v očích mnohých oblíbeným) – toto jsem ovšem moc nepozoroval, nebo mi to uniklo. V jiných skupinách by se toto soutěžení mohlo projevit výrazněji. Když se odkloním od odpovědnosti jako takové, možností je ještě víc. Tyto odměny byly pro všechny děti neskutečným lákadlem, jak ostatně dokazují i jiné studie, když si uvědomím, že dobrot mohly získat až 5 prakticky za nicnedělání a to ještě v prostředí, kde sladkosti obvykle nedostávají – sám bych se jich snažil mít co nejvíc, protože bych si řekl, že je to vlastně stejné jako při běžném dni. Některé děti to tak očividně udělaly, narazil jsem na pár příkladů, kdy za mnou přišly, řekly, že si teď dají jeden dva a zybtek odnesou domu ukázat mamince, jak jsou šikovné. Tímto se ovšem lehce vracím ke Kohlbergovi a to konkrétně ke konvenční úrovni. Celé se to tedy cyklí a vzájemně podporuje, v tom je psychologie krásná.

3, Korelaci chápu jako hodnotu, která definje těsnost vztahu nějakých dvou jevů. Tedy, čím delší dobu pojedu autem, tím víc benzínu spotřebuji, jedná se de facto o přímou úměru. Nyní ještě k názvu samotnému – Wlater Mischel ve své knize, ze které jsem čerpal uvádí původní název svého výzkumu, tento název je také krkolomný a možná delší, než můj. Známější název Marshmallow test tomu postupem času připsala média.