Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 4 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 4

#20981
Lukáš Dvořák
Host

Dobrý den vážená poroto,
1.Ano rozdíly jsou významné, jelikož nám říkají, že z materiálu se během kultivace mohu uvolňovat toxické látky, které jednak vadí námi nasazeným buňkám, ale také v případě praktického využití to může vadit i pacientovým vlastním buňkám nebo tkáním a to by podle mne mohlo experiment hodně ovlivnit ve fázi klinického testování. Také to podněcuje nové experimenty na testování uvolňování škodlivých látek při kultivaci či porovnávání materiálu od různých výrobců. Zatím nevím o nikom, kdo by se tímto zabýval.

2. Já se s buňkami pracoval pouze staticky, kdy jsem je kultivoval v inkubátorech. Při dynamickém testování je potřeba nejdříve určit, do jakých buněk chceme vzorek diferencovat a podle toho vymyslet faktory podněcující správnou diferenciaci. Následně sestavit aparaturu vhodnou pro vymyšlené testování. Pokud už jsou buňky diferencované, pak víme, jakým faktorů daná tkáň běžně podléhá a podle toho volíme aparaturu. Výsledky by se lišili v přidaných pokusech, tedy například výsledky z odolnosti buněk na tlak či tah.

3. Zatím (ke dni odevzdání mé práce) nevím o nikom kdo by se tímto zabýval. Předpokládám, že to zatím není zcela běžné, jelikož kolegyně prováděla mnoho experimentů, než jsme na tento postup přišli a byla překvapená z výsledků experimentu číslo jedna, takže předpokládám, že to zcela běžné není. Je možné, že existují i jiné metody, ale o těch zatím bohužel nevím. Záleží také totiž na výrobcích materiálů a je možné, že to je třeba problém jen našeho materiálu, ale tím už jsem bohužel neměl prostor se ve své práci zabývat.