Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#20975
Aneta Kahleová
Host

Komentáře:
1) Jsem si vědoma, že na obrázku č. 4 není cyklodextrin. Je to ukázka inkluzního komplexu. V tomto konkértním případě je hostitelská látka makrocyklus s názvem Cucurbit[7]uril.
2) Jupyter notebook je prostředí, ve kterém byly provedeny analýzy. Použili jsme Google Colab, což je modifikace Jupyter notebooku. Zde je ukazka Google Colab notebooku, ve kterém máme analýzu pro fluorescence Naphthylimidu: https://colab.research.google.com/drive/15mm74eYCWyU3aFd-mytpX1VNiJM0Ofl0