Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#20967
Barbora Friedrichová
Host

9:30-10:00 Andrea Lavičková, Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Syntéza helicenových derivátů pro přípravu nových chirálních polymerů, https://youtu.be/niC7OVyKiGw
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Odpovězte vždy alespoň na tři otázky, pokud zbyde čas, můžete odpovídat dále do uplynutí limitu. Děkujeme.
Otázky:
Co bylo podle vašeho názoru příčinou toho, že se nepodařila syntéza podle původní strategie?
· Uměla byste nakreslit dvojici enantiomerů např. 2-bromhexahelicenu?
· Budou se enantiomery od sebe lišit reaktivitou (v těch reakcích, které jste dělala)?
· Podílela jste se na interpretaci výsledků jednotlivých analytických technik, nebo jste je dostala již zpracované?
· Proč byl pro cross-coupling použit Pd(dba)2 místo běžnějšího Pd2(dba)3?
· Uvažovali jste použití jiného redukčního činidla pro nitroskupiny (nám se osvědčil chlorid cínatý)