Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#20966
Lucie Hunalová
Host

9: 30 – 10:00 Oliver Bukovianský: Koeficienty, rozklady na součin a mocniny determinantů cirkulačních matic
Gymnázium Na Zatlance

https://www.youtube.com/watch?v=XHH2zFmPApI

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

1. Na str. 22 práce je uvedeno tvrzení:
jestliže a+b+c+d=0, pak a3+b3+c3+d3=3(abc + abd + acd + bcd) a naznačen důkaz.
Proč provádíte ještě ověření s komplexními čísly a, b, c, d (str. 22-24)?

2. Na str. 49 práce ve výrazu pro (a3+b3+c3-3abc)3 je chyba v posledním řádku.
Můžete ji najít?

3. Má autor nějakou představu o praktickém využití výsledků své práce?