Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 4 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 4

#20961
Monika Sobková
Host

Nyní dostává prostor další soutěžící.

9.30-10.00
Lukáš Dvořák
Gymnázium Na Zatlance
Adheze a proliferace dospělých kmenových buněk na nanocelulózových nosičích
https://youtu.be/maQsgW2q4hU

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Otázky poroty:
1.Jsou rozdíly v růstu buněk mezi oplachovaným a neoplachovaným nosičem statisticky významné? Našli jiní autoři podobný efekt oplachu na růst buněk?

2.Ako by sa na bunkách metodicky líšili statické testy od tých dynamických? Aké sú ich výhody a naopak nevýhody?

3.Jak řeší uvolňování toxických látek jiní autoři? Je proplach běžně užívanou metodou, nebo existují i jiné?