Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#20955
Martin Sedmera
Host

Dobrý den, ještě chci odpovědět na otázky pana doktora Křížka.
1) Ano, toto je chybné. Rostlina je generována správně podle F[+F][-F] [+ F [+F][-F] ] [-F [+F][-F]], v práci chybí přepis1. znaku F ve 3. generaci.
2) Je to tím, jak jsou nastavena přepisovací pravidla. Zde jsou pokyny pro želvu pro 6 generací a jak vidíte, převládají pokyny „+“, rotace doprava.
A
B[+A]
C[-A][+B[+A]]
D[+A][-B[+A]][+C[-A][+B[+A]]]
E[-A][+B[+A]][-C[-A][+B[+A]]][+D[+A][-B[+A]][+C[-A][+B[+A]]]]
F[+A][-A][-B[+A]][+C[-A][+B[+A]]][-D[+A][-B[+A]][+C[-A][+B[+A]]]][+E[-A][+B[+A]][-C[-A][+B[+A]]][+D[+A][-B[+A]][+C[-A][+B[+A]]]]]
—-
Poznámky k matematice:
1) V případě, kdy je v definici „právě jeden“, by u zobrazení A(x) = 1/x 0 nebyla v definičním oboru tím pádem? To by byla lepší definice v tom případě.
2) Potvrzuji, že se jedná o chybu.
3) Potvrzuji, že se jedná o chybu.
4) Kaligrafické L značí množinu lineárních zobrazení nad prostory V1,V2, viz definice 18 (řádek hned nad Důsledkem)
5) Není tomu tak. Matice je správně, v obou případech. Pythoní kód ovšem dostává seřazené trojice na vstupu jako sloupečky, což nejspíš zapříčinilo zdánlivou chybu. Vstup (1, 0, 0),(O, cos, sin),(0, -sin, cos) vytvoří takovouto matici:
1 0 0
0 cos -sin
0 sin cos
Což je totožné s maticí RH na straně 31.