Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#20954
Eliška Bürgelová
Host

Dobrý den,
před tím, než jsem začala pokusy provádět, určila jsem si, že tyto poruchy chci zkoumat právě u mých vrstevníků. Testů se tedy zúčastnili studenti z mého ročníku a o jeden ročník níže. Jak jsem již zmiňovala, svoji studii jsem vypracovávala minulý rok v rámci malých maturit a škola nám na to vyhradila určitý čas, kdy jsme měli volnější rozvrh. V tuto dobu jsem se snažila provést testy s co největším počtem studentů, abych měla dostatečný vzorek. Mé vrstevníky většinou pokusy bavily, ale ne vždy se mi podařilo získat stejný počet testovaných. Nicméně na opakované otestování se dostavili právě ti, kteří moje práce zaujala. Dá se tedy říct, že vzorek byl stále se stejných 42 osob. Nejvyšší počet testovaných (42) jsem měla u vyšetření barvocitu, protože se mi toto téma zdá nejatraktivnější, a u vyšetření tupozrakosti. Na ostrost zraku bylo testovaných 32, což byl největší vzorek, který jsem za dny vyhrazené na vypracovaní testů získala. Šeroslepost byla otestována u 26 studentů, protože na pokus byla potřeba tmavá místnost a musel probíhat v noci. Zúčastnila se tedy jen naše třída.

Ano, dívka, u které jsem objevila protanomálii měla jedny z nejhorších výsledků i u ostatních pokusů na všechny zrakové vady. Naopak chlapec s protanopií dosáhl nejlepšího výsledku v ostrosti zraku.

Ano, od chlapce s protanopií jsem se dozvěděla, že o své vadě věděl. Chlapec a dívka s protanomálií o ničem předtím nevěděli. Stejným testům jsem podrobila i jejich nejbližší rodinné příslušníky. Otec chlapce s protanomálií také udělal v tabulkách mnoho chyb na stejnou červeno zelenou poruchu.

Děkuji, Eliška Bürgelová