Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 4 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 4

#20953
Marie Durdilová
Host

1. Vliv změn v genomu na sociální chování pavoukovců se studoval u několika skupin pavouků – např. rod Anelosismus, Stegodphus – kde zistili, že výrazná socialita přispívá k poklesu genetické variability a snižuje jejich evoluční potenciál. Mohou za to jevy vyskytující se u sciálních organismů jako: inbreeding, subpopulace, efekt zakladatele apod. Takové studie dosud u sekáčů neproběhly.

2. V České republice se z analyzovaných druhů vyskytuje pouze Opilio saxatilis.

3. Pravděpodobně se u tohoto podřádu nevyskytuje tak vysoká koncentrace repetetivních sekvencí z toho důvodu, že jsou Cyphopthalmi sesterskou a starodávnou skupinou k ostatním podřádům. To se u nich projevuje jednak původními morfologickými charakteristikami a dále pak i v diploidních počtech, který se blíží původnímu počtu 2n=30. Proto se i předpokládá, že u nich nedošlo k diferenciaci pohlavních chromozomů.