Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 15 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 15

#20939
Petra Procházková
Host

9:00 – 9:30 Klaudie Natálie Koscelanská, Jan Panáček, Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4, Historická próza v době národního ohrožení spjatá s Obrazy z dějin národa českého (a autorstvím V. Vančury), https://youtu.be/JfkAXGm090o

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu.

Otázky poroty:

1) V textu není jednoznačně vysvětlené, proč se autoři obou děl věnovali právě tomuto období dávných dějin. Jaká byla podle vás jejich motivace?

2) Jak si vysvětlujete, že v období národního ohrožení mohla být vydávána česká díla, hrány české hry atd., mobilizující českou společnost?

3) V závěru píšete, že “spisovatelé se snaží ve svých dílech a výstupech udržet při životě demokracii a humanismus a podpořit národ”. Jak konkrétně Vančura a Mařánek myšlenku demokracie a humanismu zprostředkovávají?