Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#20938
Lucie Hunalová
Host

9:00 – 9:30 Martin Sedmera: Procedurální modelování rostlinných struktur Mensa gymnázium, o.p.s.

https://youtu.be/kPN1ukQ1yI0

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Poznámka: V kapitole 1 je několik nepřesností: prostor Tn (str. 11), LN místo LZ (str. 16),
Vn místo V=Tn (str. 17), v1, v2 patří do V místo do V1 (str. 18).

1. Proč zvolil autor zavedení lineárního zobrazení podle Definice 18 místo obvyklého zavedení A(v1+v2)=Av1+Av2, A(cv)=c.Av pro každé v, v1, v2 z V1 a každé c z T ?
Věta 20 je pak jednoduchým důsledkem.

2. V definicích 24 a 25 je symbolem omega označeno slovo nad abecedou V, dále je pro tento symbol užito označení axiom. Můžete to vysvětlit?

3. Na str. 36 práce ve výpisu kódu 3.4 má matice R opačná znaménka u hodnoty s = sin(a) než odpovídající matice rotace na str. 31. Může to autor vysvětlit?