Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 4 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 4

#20935
Monika Sobková
Host

9.00-9.30
Marie Durdilová
Gymnázium Postupická
Zavedení nového cytogenetického markeru pro možnou detekci pohlavních chromozomů u sekáčů
https://youtu.be/y9rq_a4ChYI

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Otázky poroty:
1. Vedela by autorka bližšie nastieniť (rozvinúť informáciu) vplyv zmien v genóme na sociálne správanie pavúkovcov? Tento jav je u danej skupiny organizmov vzácny. Stretli ste sa iba so štúdiami u sekáčov?

2.S ktorými z druhov analyzovaných sekáčov by sme sa mohli stretnúť aj na území Českej republiky?

3.Jak si vysvětlujete nepřítomnost repetitivních sekvencí u skupiny Cyphophthalmi?