Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14

#20682
Veronika Minaříková
Host

Odpověď pro Martinu Janásovou.

Dobrý den,

Ano, téma je opravdu aktuální vzhledem k momentální situaci. Strukturu práce jsme probírali s mojí vedoucí práce a shodli jsme se právě na této podobě. Máte pravdu, že ukázky cviků tam žádné nejsou, jsou to pouze příklady cviků a fotografie jejich provedení by byli názornější. Pitný režim jsem zmínila v kapitole 3 Faktory tréninku, 3.3 Hydratace a dech. Hlavní cíl práce byl, abych já vedla a motivovala ostatní k pohybu s využitím vlastních cvičebních videí, protože ty mohou trénink výrazně zefektivnit, pokud jsou vhodně vytvořená pro konkrétní jedince, a to je velká výhoda dnešní doby. Osm členů je asi málo na střední školu, která má více než 250 žáků, ale zase je to ideální počet na to, abych se jim mohla věnovat i více individuálně. Vzhledem k tomu, že naše škola má velmi pestrou nabídku zájmových kroužků, mnozí nemohli chodit ještě dvakrát týdně na trénink se mnou, i když o to měli zájem. Navíc to bylo problematické pro dojíždějící studenty, protože nebylo možné udělat tréninky v takovém čase, aby navazovaly na autobusové spoje. Navíc nemáme tak prostornou posilovnu, aby se nás tam sešlo víc. To by ovšem nebyl až takový problém, více bychom praktikovali cvičení s vlastní vahou těla v tělocvičně. Petr Růžička se sice věnuje individuálním klientům, ale dělá to jinak. Především se snaží o to, aby se noví klienti učili od těch, kteří jejich školu dlouhodobě navštěvují a nedělá mezi nimi rozdíly. Já osobně bych se ráda stala fyzioterapeutkou a znám mnohé odborníky z tohoto oboru, kteří se věnují vzdělávání veřejnosti přes online zdroje. Na Instagramu můžete navštívit např. účet vo2maxpraha a na Youtube např. kanál FYZIOklinika. Já mám před sebou však mnoho let studia a poté budu potřebovat praxi, abych mohla jako fyzioterapeutka pracovat. Možná v budoucnu budu součástí nějakého takového online programu, ale to je ještě daleko.

Děkuji a přeji hezký den,

Veronika Minaříková