Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20664
Jan Kolář
Host

1. Ptáte-li se přímo mě co vnímám jako odkaz Václava Havla, tak vám můžu říct, že ho vnímám jako celoživotní snahu hledání pravdy, politické slušnosti a snahy nebýt lhostejný a to i v místech, kde je pravda utlačována celou společností a lidé bojující za pravdu jsou vnímání jako nežádoucí, kde je slušnost vnímána jako slabost a lhostejnost jako žádoucí prvek.

2. Přesně to je prvek, který já ovlivnit nemůžu, při mých otázkách směřovaných na politiky a i na konkrétního Václava Havla mají respondenti možnost zjistit si jakékoliv informace a utvořit si vlastní názor. Názory jednotlivých skupin obyvatelstva se proto mohou lišit na základě informací, které získávají. Kdyby měli všichni možnost mít jasný a nezkreslený pohled na Václava Havla, tak by veškeré mé porovnávání jednotlivých skupin ztrácelo smysl, protože všechny grafy by byly totožné. Díky ovlivnění sympatiemi a antipatiemi tak můžeme porovnávat, jakým způsobem jsou jednotlivé skupiny ovlivněny.