Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20643
Ivana Stočková
Host

1. Vztah jógy a hinduismu v práci není blíže nastíněn, jelikož hlavním tématem mé práce nebyla historie jógy, ale vytvoření metodické hodiny jógy pro střední školy. Historie jógy je v práci zmíněna jen stručně a v nejzákladnějších bodech, které však souhrnně zahrnují i historii jógy v Indii, kde je hinduismus národním náboženstvím.
2. V mé práci bylo mým cílem sestavení metodické hodiny jógy, která by šla zařadit do výuky tělesné výchovy na středních školách. Žáci by se s jógou, za pomoci učitele tělesné výchovy, seznámili, naučili se správné provádění cviků a sestavy pozic, které by poté mohli provozovat sami doma, kdykoliv by cítili, že se potřebují protáhnout či si chtějí jen tak zacvičit a posílit tělo i mysl, například po náročném dni ve škole. Hodina na počítači by se rázem stala hodinou cvičení jógy. Oborem mé práce je tedy pedagogika volného času, jelikož by se díky těmto školním lekcím jógy spoustě studentům do života dostal nový „zdravý“ koníček týkající se náplně jejich volného času.
3. Pojem jóga skrývá mnoho významů, ať už se jedná o duchovní nauku, tělesnou nauku a praxi či spojení těchto pojmů. Název jóga naleznete i ve studiích, která lekce tohoto indického cvičení nabízejí, aniž by poskytovaly duchovní hodiny tohoto cvičení, tudíž se mi název nejeví jako zavádějící, jelikož v běžném životě se s ním pod stejným obsahem setkáváme zcela obvykle.
4. V budoucnu bych se chtěla věnovat rozhodně práci s lidmi. Láká mě hned několik oborů, mezi kterými stále váhám. Jedná se o fyzioterapii, farmacii a pedagogiku čili učitelství. Myslím si, že v každém oboru bych byla spokojená, jelikož bych zde byla v kontaktu s lidmi a mohla jim pomáhat, ať už lépe pochopit látku či napravit zdraví. Naštěstí mám ještě chvíli času se rozhodnout, kterým směrem se bude mé budoucí povolání rozvíjet, pokud ani do podávání přihlášek na vysokou školu nebudu cítit náklonnost k jednomu konkrétnímu oboru, tak si na každou výše zmíněnou vysokou školu podám jednu z přihlášek a nechám osud, aby vybral za mě.