Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 2, 3, 6, 8, 18 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 2, 3, 6, 8, 18

#20638
Zuzana Siudová
Host

1. Projekt bude financován z vlastních zdrojů. Za důležité pokládám využití již dostupných zdrojů (jako například vlastních sazenic a osiva, práce svépomocí) při realizaci designu, díky nimž budou celkové náklady minimalizovány.
2. pH půdy jsem měřila na odebraných vzorcích pomocí lakmusových indikátorových papírků.
3. Myslím to tak, že kočky i hlodavci nějakým způsobem omezují užívání pozemku. Hlodavci částečně poškozují úrodu, a to i přes výskyt koček, které je sice loví, ale nestačí to k jejich výraznějšímu omezení. Co se týče koček,kromě s nimi spojených nákladů je jejich výskyt jednoznačně limitující pro biodiverzitu na pozemku. Ohrožují totiž užitečné druhy živočichů, například některé ptáky a užovky; loví je a vytlačují. Podle mého názoru převládá jejich negativní vliv nad přínosem.
4. Samotné mapování probíhalo od července 2019 do ledna 2020; nezanedbatelný vliv na něj však měly také poznatky a zkušenosti získané v průběhu posledních několika let, kdy jsem se na pozemku pohybovala a měla možnost jej pozorovat.
5. Myslím si, že časté sekání trávy je pro zadržení vody v oblasti zcela nevhodné, jelikož půda s krátce posekaným trávníkem a je náchylnější k vysychání. Rychleji se zahřívá a tím se snižuje možnost vsakování vody, která se při kontaktu s horkým povrchem vypaří. Trávník bez vody vyschne a půda je tak ohrožena větrnou erozí. Lze tedy říci, že ti, kdo často sečou trávu, přispívají k poškozování krajiny. Čím je posekaná plocha rozsáhlejší, tím je poškození větší. Za zmínku stojí také to, že časté sekání trávy na krátko je energeticky náročné a nepřináší téměř žádný užitek, kromě estetické funkce (která se ale v důsledku sucha může snadno vytratit) a zpřístupnění pozemku. Zcela převládá negativní vliv na krajinu; kromě schopnosti zadržovat vodu je to také snížení biodiverzity v důsledku ztráty vhodného životního prostředí.