Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20633
Aneta Šišková
Host

Obor 14
Aneta Šišková (Gymnázium Kroměříž) – Policejní kynologie
Video s obhajobou: https://youtu.be/eG4Gkw8ZvFc
Otázky poroty:
1. Proč nebyla práce zařazena spíše do oboru 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory), když je v ní výrazný příklon k právní problematice?
Věnovala jsem se právě výcvikem psů-jejich psychologické vnímání na vše, to jak dokáže být pes ovlivňován psovodem (což se děje i v lidských vztazích, ovlivňovat se dá tedy kdokoliv-i pes). určitě to nebyl žádný záměr, ale svoji práci jsem konzultovala s mnohými kantory na naší škole a převážně mi doporučili, abych se přihlásila do tohoto oboru.
2. Máte nějaké vlastní zkušenosti s výcvikem psů?
Samozřejmě když jsem byla malá, tak jsem nějaká ta cvičení s psy dělala, ale to byl jen takový ten základ „sedni, lehni, atd..“, párkrát jsem chodila i na agility.
3. Jaký přínos by tato práce měla mít do budoucna?
Když vezmeme konkrétní dva případy, které jsem uvedla. Jak je možné, aby u soudu měl vyšší váhu důkaz nepřímý. To je přece nesmysl. Pokud u vyšetření mám případy nepřímé,tak se přeci snažím hledat dál a dál. Nikdo není dokonalý. Takže když řeknu, že i pachatel dělá chyby (kromě toho, že už páchá trestní čin), vždy udělá něco, co by ho mělo minimálně na 55% usoudit k zločinu. Myslím si, že u každého případu se musí najít alespoň jeden přímý důkaz…Obávám se, že u druhého případu, který jsem zmínila (případ Ukrajince), byl tento případ tzv. vyřešen na hned. Uvádí (Ukrajinec), že lidé ve městě, v jenž se to stalo, měli strach, obavy. Takže musel být případ vyřešen rychleji. V tomto případu je otázka. co je důležitější, mít klid ve městě a možného pachatele, nebo řešit tento případ x let a dostat správného pachatele, ale s tím, že ve městě budou obavy…
Jaký přínos? zabývala jsem se výcvikem psů, takže má odpověď by zněla, aby byl více kladený důraz právě na výcvik psů a výběr správného psovoda, následně na více praxí pro budoucí policisty..
4. Chcete se tématu věnovat i v praktické rovině?
Určitě. Při výběru VŠ se rozhodně zaměřím i na školy právnické. Myslím si, že je prostě základ, aby bylo všechno uvedeno na pravou míru a ne, aby se říkala tzv. polopravda. Případ Zuzany je obzvláště zajímavý neboť znám do hloubky pozadí, vazby a další možné osoby, co mají s případem co do činění. Tento případ byl vyřešen, ale najednou se ukázalo, že pachatel je asi nesprávný, tak byl případ znovu otevřen a mě teď zajímá, jak to celé dopadne…

Děkuji za přečtení.