Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20632
Lukáš Juras
Host

Dobrý den, vážená poroto,
dovolte abych odpověděl na vaše otázky.

1. Třetí pohlaví je jistě velké téma, které by stálo za velkou diskusi. Osobně bych v současnosti nebyl pro jeho uznání v ČR, protože ho vnímám jako veliké riziko. Jak jsem psal ve své práci vnímám tuto problematiku spíše jako usnadnění řešení pohlavního zmatení. Naopak bych byl pro větší důraz na prohloubení znalostí o jednotlivých (dvou) pohlavích. Např. ve školách (něco jako pohlavní výchova). A zároveň jsem si vědom toho, že existují lidé, u kterých se jedná o skutečnou anomálii. Opět ale věřím, že pokud by společnost více pronikla do znalosti pohlaví, tito lidé by byli lépe přijímáni a nemuseli se tolik bít za svá práva. Ovšem, uznávám svou nedostatečnou znalost (v otázce ,,třetího pohlaví“) k tomuto rozhodnutí.

2. Protože války přinesly mnohé nejistoty a lidé věřili, že za ně může násilí, způsobené vojáky a mocnáři. Proto se odmítali obracet k ,,násilným“ praktikám i v každodenním životě, tudíž potlačili svého Bojovníka. Což vedlo někdy až k nečinnosti v politickém životě, k úplné flegmatičnosti k budoucnosti nebo k rozhodnutím pro opačné extrémy (viz. komunismus).

3. Pokud se jedná o archetypy Animus/Anima, v první řadě se nejedná o archetypy, které by určovaly pohlaví nebo pohlavní identitu, pokud vím, tak se jedná se o principy, které se odehrávají ,,ještě hlouběji“ než archetypy R. Rohra. Může být muž, který ovládá své archetypy (Mudrce, Milovníka,Bojovníka a Krále), ale může v něm být dominantnější ženský princip. Vnímal jsem tedy archetypy C. G. Junga spíše jako základ pro následnou teorii, ale jinak téma dosti složité a obsáhle, ke kterému jsem nesměřoval.

4. Jistě je nutné říci, že jsem se sám víkendových akcí zúčastnil, takže mě ovlivnily. Přiznávám, že jsme zhruba tušil jaké budou odpovědi, ale prvotní záměr byl doložit teorii několika lidí praxí několika lidí. A vzhledem k tomu, že se obojí střetlo, nebyl důvod teorii více měnit.

5. V současnosti vnímám dvě velká témata, kterým bych se rád věnoval. Prvním jsou rozdíly v psychice mezi mužem a ženou (vnímání světa, neurologie mozku, archetypální pojetí, historie – na podobný princip jako je má SOČ, ale srovnávací) a druhým tématem je otcovská role (Kdo všechno ji může plnit, jak se může v čase měnit, jak ji ovlivňuje mateřská role, vliv na počet dětí…). Má práce by v obou případech sloužila jako základ pro další získávání informací.

Děkuji za Vaše otázky. S přáním pěkného dne,
L. Juras