Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20628
Gordana Bilecová
Host

1.Je poněkud komplikované nějakým způsobem zpřísnit dostupnost pornografie. Zakázala bych hlavně nezletilým navštěvovat stránky s pornografickým obsahem, přestože nezletilí pornografii ze zákona sledovat nemohou, je pro ně dnes velmi snadné si stránky s pornografickým obsahem dohledat. Jako výrazný zásah do základních práv člověka bych to nevnímala, jelikož nezletilý mají i jiné zákazy (konzumace alkoholických nápojů, prodej cigaret,.. ), které také nejsou vnímány jako zásah do základních práv člověka. Jako cenzuru by se to dalo považovat tehdy, kdyby se zletilým zcela zakázalo sledovat pornografii. Jako jeden z návrhů, jak konkrétně zpřísnit dostupnost a zakázat nezletilým pornografii je uvedení osobního údaje při navštívení stránek s pornografickým obsahem (např. rodné číslo). Jsem si vědoma, že by to porušovalo GDPR, ale je to jeden z mála způsobů, jak ověřit, zda jedinec sledující stránky pro dospělé je vskutku plnoletý. Zároveň by se tímhle způsobem dalo zabránit i závislosti na pornografii, či odhalit jedince trpící různými deviacemi (např. pedofílie). Myslím si, že pornografie má negativní vlivy hlavně z důvodu nevzdělanosti společnosti v téhle oblasti. Tudíž, kdyby se ve společnosti více hovořilo a negativních vlivech a rizik spojených s nadměrnou konzumací pornografie, jistě by to bylo efektivnější, než zcela zakázat sledování pornografie.

2.Nelze obecně říct příčinu vzniku sexuálních deviací. Na vzniku se může podílet genetika, psychosociální faktory, ale také nadměrné sledování pornografie. Dnes je pornografie velmi snadno dostupná a jedinec pravidelně sledující pornografii si po čase vytvoří toleranci, tudíž vyhledává stále brutálnější formy. Po nějakém čase zjistí, že sexuální praktiky, které mu dříve připadali odporné či brutální, ho nyní vzrušují. Jelikož v mém výzkumu 41 % respondentů uvedlo, že mají ve svém okolí jedince závislého na pornografii, dá se předpokládat, že po čase budou vyhledávat brutálnější pornografii a může vzniknout sexuální deviace. Také si myslím, že procento bude stoupat z důvodu toho, že na internetu lze dohledat opravdu jakákoliv formu pornografie, tudíž může jedinec najít zalíbení v neobvyklých sexuálních praktikách, které by ho bez pornografie nenapadli a nebyli by realizovány.

3.Hlavní cíl mé práce bylo zjistit vliv pornografie na partnerské vztahy. Předpokládala jsem, že v téhle oblasti nezletilý příliš zkušeností nemají. Výsledky byly však překvapivé, jelikož s pornografii se v mém výzkumu setkalo 38% nezletilých, což mě právě přivedlo na myšlenku zpřísnit dostupnost pornografie.

4.Psaní téhle práce mě utvrdilo v tom, že bych se v budoucnu chtěla zabývat psychologií.

5.Jelikož se v mém výzkumu potvrdilo, že sledování pornografie má negativní vliv na partnerské vztahy, má práce tudíž může sloužit jako edukační materiál či varování, že by se o rizikách spojených s nadměrným sledování pornografie mělo více hovořit. Přestože je téma pornografie aktuální, o negativních vlivech se již tak otevřeně nemluví. Kdyby se o negativních vlivech pornografie více hovořilo, myslím si, že spousta jedinců by si dávala vetší pozor a sledování pornografie by nepodceňovala. Má práce má i další využití, udělat výzkum samostatně pro zletilé a nezletilé osoby by mělo možná překvapivé výsledky. Velmi mě zaujaly sexuální deviace a dětské prostituce, myslím si, že by bylo velmi zajímavé se jim v mé práci více věnovat. Zároveň bych chtěla ještě z části odpovědět na první otázku, na školách bývá povinná sexuální výchova (jak se chránit proti pohlavních chorobám, atd.). Myslím si, že by nebylo od věci zapojit do ní i pornografii a seznámit s rizky spojené s pornografií.