Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 10, 18 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 10, 18

#20622
Kamil Javor
Host

Odpověď pro pana Ing. Nevařila – Revize

Ano, víme o tom a bezpečnost je důležitý faktor v provozu. Proto jsme při konstruování dbali na dodržení bezpečnosti jak elektrické části (jističe, Central stop) tak i mechanické (kryty, střižné segmenty). Pro ověření funkce jsme linku uvedli do zkušebního provozu na 14 dnů. Ve fotodokumentaci je v příloze připravena složka na revizní zprávu, která je již v jednání, i tak děkuji za informaci.