Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20618
Markéta Slatinská
Host

1. Chlapci, na rozdíl od dívek, častěji v dotazníku uváděli, že sny sice vnímají a mnohdy si je i pamatují nicméně není třeba se jimi dále zabývat, přemýšlet o nich či o nich mluvit. Konkrétně v odpovědích na otázky č. 17 a 18 chlapci uváděli, že si o svých snech sice mohou povídat, ale nechtějí, protože cituji: „je to jen sen“. Vzhledem k převaze tohoto typu odpovědí jsem usoudila, že v obsahu snu nehledají tolik hloubku a vnímají ho pouze jako součást spánku bez hlubšího významu.

2. Carl Gustav Jung byl Freudův žák a ve většině názorů se shodovali, bohužel v otázkách nevědomí a snění ne. Domnívala jsem se a stále se domnívám, že v případě zmínění obou jmen by práce mohla sklouznout k srovnávání jejich pohledů na téma. K čemuž jsem směřovat nechtěla.

3. Ano, vlivu věku respondentů jsem si byla dobře vědoma, a právě proto jsem se snažila jednotlivé otázky v dotazníku formulovat tak, aby byly lehce pochopitelné i pro ty nejmladší z vybrané kategorie. Při zpracovaní dotazníků bylo zřejmé, že nejmladším dětem mnohdy psali odpovědi dospělé osoby a mohli tak odpovědi dítěte přeformulovat a tím pozměnit jejich obsah (rozdílné pochopení myšlenky dítěte rodičem). Bohužel mi nebyla poskytnuta možnost žádného osobního rozhovoru s dítětem, díky kterým bych se zkreslených odpovědí mohla vyvarovat. Musela jsem tedy pracovat pouze s obsahem dotazníku.

4. Jak už jsem v závěru zmínila, obsah mojí práce by mohl pomoci rodičům a blízkým osobám dítěte lépe pochopit obavy a touhy dítěte. Například odstranění některých příčin nočních můr a zbavení tak dítěte stresu a úzkosti jimi vyvolaných.