Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 10, 18 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 10, 18

#20611
Kamil Javor
Host

Odpověď pro pana Mgr. Hodla

Dobrý den,
a) ano, při konstruování společně se studiem nám celá linka zabrala opravdu 4 měsíce. Co se týče elektrotechnického řešení, jak jsem již odpovídal panu Nevařilovi, je pouze naše práce od navržení schémat, navržení bezpečnostního řešení, vystrojení rozvaděče až po následné propojení celé linky včetně programování softwaru PLC a frekvenčních měničů. Co se týká podílu firmy AUZA, je to firma, kterou vlastní můj otec Vlastimil Javor. Má jednoho zaměstnance pana Hradílka a zabývá se hlavně údržbou strojů a zařízení v jeho dvou provozovnách Pekařství Javor. Pro tyto účely máme vybavenou zámečnickou dílnu, kde výroba teto linky proběhla. Firma AUZA se podílela na výrobě konstrukcí, mechaniky, krytování včetně lakování linky (veškerých těchto prací jsme se účastnili taktéž). Dokumentace je výhradně naše práce a slouží zároveň jako dokumentace ke stroji.
b) Linka prošla úspěšným zkušebním provozem po dobu 14 dnů. Za tuto dobu jsme zjistili, že splnila veškeré požadavky, které na ni byly kladeny. Zařazení do ostrého provozu proběhne až poté, kdy bude nainstalována robotická ruka (která je již téměř dokončena) na osazování kuliček na plechy. Správná funkce naší linky spočívá totiž v přesném osazení kuliček na plech. Zkušební provoz proběhl pomocí přesné matrice, do které byly kuličky vkládány, a tím zaručena přesná poloha. Konstrukce linky je natolik jednoduchá, že se nepředpokládá její poruchovost (žádné poruchy neproběhly).
Všechny komponenty, které je třeba denně umývat, jsou velmi snadno rozebiratelné a dají se snadně vymýt a vydezinfikovat.
c) Kvalita výsledného produktu pro nás byla prioritou a linka naopak přispěla k jejímu zvýšení, díky našemu rozsáhlému uživatelskému rozhraní (nastavení dávky, korekce středu důlku, hloubka důlku, výkon linky). Při ručním tvarování a plnění nebylo možné zaručit přesnost dávky povidel a hloubky důlku, tudíž docházelo k odchylkám v kvalitě. Výsledný produkt byl představen ve videoprezentaci a předčil naše očekávání.