Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20607
Eliška Petrková
Host

1. Jelikož se má práce ve své stěžejní části zabývá metodou výzkumu prostřednictvím dotazníku, který byl prováděn na určité části společnosti, myslím si tedy, že má práce z tohoto důvodu spadá do této kategorie. Výsledky mé práce mohou být dále použity a pracovní listy jsou jako její součást.
2. Práce u PČR je jedna z možností, ovšem před nástupem do služebního poměru bych ráda vystudovala vysokou školu. Nevím zda má práce bude mít souvislost s mojí budoucí prací, pro mě má velký přínos spíše v současnosti, jelikož jsem ve věku, kterým se má práce zabývá a samotnou mě velmi překvapilo, kolikrát jsem si dlouze, v souvislosti s mým tématem, povídala s kamarády.
3. Prevence má rozhodně velký význam, mnohdy se mi zdá, že tento význam je společností podceňován.
Samozřejmě, že letáky nejsou jedinou možností. Těch možností je v dnešní době mnohem více, například média, sociální sítě, přednášky či zážitkové programy.
Pokud bych v mé práci pokračovala, nejprve bych vybrala formu leták a to z toho důvodu, že by jednoduše a stručně shrnuly prioritní myšlenky. Poté bych na ně ráda dále navázala vytvořením odkazu na sociálních sítích jak je facebook nebo instagram.