Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 2, 3, 6, 8, 18 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 2, 3, 6, 8, 18

#20597
Vít Janalík
Host

Obor 8
Zuzana Siudová (Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži) – Sucho a možnost jeho řešení pomocí permakulturního designu
Video s obhajobou: https://youtu.be/sfaSI-gp3_c
Otázky poroty:
1. Jak daný projekt budete financovat?
2. Na str. 27 píšete, že jste měřila pH půdy. Jak?
3. V textu píšete, že v objektu žijí 4 kočky. Dále píšete „Limitující je také zvýšený počet hlodavců a koček na pozemku“ Jak to myslíte?
4. Jak dlouho probíhalo mapování lokality?
5. Je vhodné z hlediska zadržení vody v oblasti sekat trávu často nebo lidé, kteří udržují tzv. anglický trávník a sečou trávu často, krajinu poškozují?