Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14

#20578
Martina Janásová
Host

Dotaz pro: Veronika Petrášová
Dobrý den Veroniko,
ano, alkohol je aktuální téma pořád, protože jeho konzumace se neustále zvyšuje. Shodou okolností mám také známého, který pobýval na ústavní léčbě v Kroměříži a dokonce to bylo před půl rokem, proto vím, o čem píšete a Vaše práce je skutečně autentická, věrohodná. Rozsah Vaší odborné práce je reálně 23 stran a z toho 6 stran anketa a 6 stran psaného rozhovoru. Rozhodně by přidalo na kvalitě práce např. online nahrání audiorozhovoru pánů X a Y, protože i na síle a intonaci hlasu lze rozpoznat pocity, což se k tomuto tématu nabízí. Uvádíte v anotaci práce, že pán „X“ pomáhal s celou prací, můžete toto tvrzení ozřejmit? Provedla jste anketu zaměřenou na alkohol, ale alkohol jste po celou dobu popisovala souhrnně, nerozlišovala jste „měkký“ a „tvrdý“ alkohol a do léčeben se dostávají ti, kteří mají problémy s nadměrným množstvím „měkkého“ alkoholu nebo bohužel s podstatně rizikovějším „tvrdým alkoholem“, případně nejrizikovější varianta kombinace obou předchozích, což potvrdily výpovědi pánů X a Y. Souhlasím s výsledky Vaší ankety, že konzumace mezi mladistvými je rozšířená a že dostupnost alkoholu je jednoduchá, ale co s tím? Ve Vaší tištěné práci postrádám shrnutí ankety do syntézy, tedy jasný závěr poznatků, co z ankety vyplynulo (částečně uvádíte v závěru práce). Na základě této práce jste nebo bude z Vás naprostá abstinentka? Jsem toho názoru, že příležitostná sklenka vína nikomu neuškodí, ale vy tvrdíte, že alkohol v jakékoli formě škodí ( i 2 dcl červeného vína). Vědecké studie se ovšem v tomto pohledu různí. Jsem odborný pedagog v oblasti gastronomie a pokud je alkohol součástí společenského protokolu, vůbec nikomu neublíží 🙂 Určitě dále šiřte osvětu nekonzumovat alkohol, škodí lidskému zdraví, v tom Vám velice fandím, ale je a bude to náročné. Očekávám Vaši reakci na toto vyjádření. Děkuji za téma, bylo zajímavé.
Martina Janásová