Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14

#20566
Martina Janásová
Host

Dotaz pro: Filip Mráček
Dobrý den Filipe,
děkuji za opětovné přiblížení ČOS a jejích aktivit. Sama jsem byla členkou, ale právě jakási „zkostnatělost“ této organizace, myslím, že mnohdy je tak stále vnímána, mne dále neoslovila. Velký přínos shledávám právě v tělovýchově rodičů s malými dětmi, kde se rozvíjí všestrannost dětí, která je u nich tolik potřebná. Organizaci samozřejmě uznávám, její další aktivity vítám, ale stále si myslím, že veřejnost ji vnímá jako neatraktivní, zažitou tradici, která přetrvává díky nadšencům, generacím a rodinám, které vstupují a angažují se jako dobrovolníci. Čím nás, veřejnost, můžete přesvědčit, abychom se znovu zapojili do této tělovýchovy? Jaké zásadní argumenty máte? Anketu, kterou jste provedl byla od členů – cvičitelů, lektorů nebo „pomahatelů“ Sokola, tedy samozřejmě s velmi pozitivním výsledkem. Ráda bych znala názor veřejnosti, občanů UH, proč by se ne/chtěli zapojit do aktivit Sokola v UH. Bylo by zajímavým obohacením práce. Fandím všem, kteří sdílí pozitivní myšlenky pana Tyrše a všestrannosti a děkuji Vám za toto téma.
Martina Janásová