Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17

#20565
Ellen Lesovská
Host

Odpověď na dotaz #20429

Dobrý den, sehnat někoho, kdo se mi při odpovídání na otázky otevře a získám si jeho důvěru, byla jedna z největších výzev, kterým jsem při psaní práce musela čelit. První pár nebylo tak obtížné sehnat, protože ho znám osobně a jsem s ním stále v kontaktu. Další respondenty jsem sháněla, kde jsem mohla. Ptala jsem se svých známých, jestli někoho neznají a dala jim požadavky, které respondenti museli splňovat. Ti mi po jejich souhlasu poslali kontakt na zbylé páry a já jsem se s nimi spojila. Respondenti se ke mně i k mým otázkám stavěli různě. Setkala jsem se s případy, kdy mi, i přes jejich souhlas, respondenti dále neodpovídali, poté mi byly zaslány i jednoslovné odpovědi, které mě i mou práci nijak neobohatily a nic jí nepřinesly. Naštěstí se mi na poslední chvíli podařil sehnat pár, který se plně otevřel a pomohl mi dostat se blíže ke splnění mých cílů. Vše chtělo mnoho snahy a hlavně trpělivosti.
Ve své práci zmiňuji skupinu Logos, která působí v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové, tedy ve čtyřech městech. Tato skupina organizuje pravidelná měsíční setkání, kde jsem po zkontaktování se s předsedkyní Logosu zjistila, že je navštěvuje kolem 20-25 lidí. Na tato setkání může přijít kdokoliv, tedy počet navštěvujících není totéž co počet členů. Jelikož ani informace, kolik členů Logos sdružuje, není dohledatelná, zeptala jsem se i na tuto otázku. Byla mi dána odpověď, že každé město sdružuje kolem sta členů, kteří se podílí na plnění cílů spolku.