Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14

#20558
Martina Janásová
Host

Dotaz pro: Aneta Malárová
Dobrý den Aneto,
do Vašeho výzkumu jste zařadila také respondenty rodiče, kde ale převažují jednoznačně ženy, tedy matky. Přístup otců ve výchově je mnohdy odlišný, přísnější, než-li je tomu u matek. Maminky jsou ty konejšivé a více „hodné“ a preferují spíše tzv. politiku „cukru“ nikoli „biče“. Myslíte si, že provedený výzkum je dostatečně relevantní a objektivní? Dále jste uvedla, že právě rodiče byli vybírání náhodně, můžete mi upřesnit, jakým způsobem jste oslovila respondenty – rodiče? Neuvedla jste v práci, jaký druh výzkumu jste použila, máte příliš mnoho otázek, nemyslíte si po vyhodnocení, že byly některé otázky zbytečné? V závěru své práce uvádíte, že hlavní cíl má vést k zamyšlení veřejnosti nad tímto tématem. Postrádám konkrétní definování cíle a úroveň jeho splnění. Můžete mi toto ozřejmit? Jaký máte názor Vy sama na výchovu bez trestů? Těším se na Vaše odpovědi.
Martina Janásová