Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20552
Vít Janalík
Host

Obor 17
Eliška Petrková (VPŠ a SPŠ MV v Holešově) – Přestupky mladistvých
Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=knt_NhBfzvs&t=12s
Otázky poroty:
1. Nebylo by lepší zařazení práce do oboru 12 (Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie), aby byl lépe naplněn hlavní cíl práce (pracovní list) a jeho možná realizace v praktické výuce?
2. Pokud plánujete pracovat u Policie ČR, na co byste se chtěla specializovat? Je tu nějaká souvislost s uvedenou prací?
3. Dotazníky, letáky nebo plakáty jsou hezká věc. Je to jediná možnost prevence kriminality? Nebo je třeba hledat nové postupy a metody? A má prevence smysl?