Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20545
Vít Janalík
Host

Obor 15
Nella Pakanychová (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov) – Kroměřížské reálie v knihách pro děti autorky Markéty Pilátové
Video s obhajobou:
Otázky poroty:
1. Jak konkrétně spisovatelka zobrazila v knize Květnou zahradu a ZŠ Zámoraví?
2. Měla jste možnost navštívit besedu s paní Pilátovou? Pokud ano, tak jak na ní vzpomínáte? Co Vás tam zaujalo? / Pokud ne, tak na co byste se jí ráda zeptala?
3. Nezdá se Vám, že Markéta Pilátová ve svých dílech začíná sklouzávat k určité vzorcovitosti příběhu? Že se malinko začíná vykrádat?
4. V knihách pro děti lze velmi intenzivně ovlivňovat chápání reality u dětí skrze postavy. V této knize padá do klišé hodná princezna a zlý biskup. Beru, že autor má právo fabulace, ale myslíte, že je tento obraz v pořádku a nejedná se o nějaké projikování svého vidění do myšlení dítěte? Bez biskupů by tato kniha nevznikla (vzhledem k tomu, že se jedná o budovatele většiny reálií, o nichž v knize píše), má tedy právo až takového falza?
5. Přemýšlím, do jaké kategorie tuto práci zařadit? Proč jste ji vlastně psala?
6. Proč zrovna takový zavádějící název? Kroměříž se vyskytuje pouze v jedné autorčině knížce, v druhé patrně jen okrajově. Buď bych se věnoval hlouběji rozboru autorčiných knih po literární a jazykové stránce nebo obecně současné tvorbě pro děti a mládež.