Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20544
Vít Janalík
Host

Obor 14
Romana Trhlíková (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov) – Vliv stavu rodiny na dítě
Video s obhajobou: https://youtu.be/6HLejktLWHk
Otázky poroty:
1. Podle Vašeho názoru jsou dnes lidé v otázce rodiny „zbabělejší“. Jaké změny tedy navrhujete, aby došlo ke stabilizaci rodiny? Nepožadovala byste tím pádem i zvrácení procesu emancipace žen? Je takový idealizovaný návrat vůbec ještě možný?
2. Vzala jste při svých závěrech v potaz anonymnost internetového dotazování? Ptám se kvůli Vašemu zajímavému závěru, že rozvodovost nemá na výchovu dětí patrný vliv, i když připouštíte možnou citovou újmu. Jak to tedy je?
3. Srovnávala jste vlastní výsledky s jinými výzkumy na toto téma?