Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20543
Vít Janalík
Host

Obor 14
Regina Tomanová (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov) – Internet v kontextu žen
Video s obhajobou: https://youtu.be/ovlJJJQJ-nA
Otázky poroty:
1. Proč byl v praktické části práce zkoumán tak malý vzorek respondentů (86 žen) a vytvořena jen jedna (velmi zobecňující) hypotéza?
2. Co má vlastně dokazovat stanovená hypotéza: že ženy jsou na internetu přátelštější a muži mají sklon k samotářství, zábavě…?
3. Jaké by mohlo být využití této práce?
4. Bylo by možné, nebo dokonce budete ji nadále rozvíjet? Jak?
5. Sice tvrdíte, že analyzujete údaje pouze od žen, co tedy znamenají v grafech na levé straně údaje bez popisků?