Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20541
Vít Janalík
Host

Obor 14
Ivana Stočková (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov) – Jóga jako obohacující součást učebních plánů na středních školách
Video s obhajobou: https://youtu.be/qH1mNwLFTb8
Otázky poroty:
1. Proč není v práci blíže nastíněn vztah jógy k hinduismu, který bývá někdy označován jako „náboženství jógy“?
2. Nebylo by vhodnější zařadit práci do oboru 12 (Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie) vzhledem k vytvoření metodické hodiny pro SŠ?
3. Proč byl zvolen zrovna tento název práce? Je totiž značně zavádějící, neboť se nejedná o Jógu, ale o prvky Jógy. Problém je v tom, že Jóga je celý filosoficko-náboženský systém pevně zakotvený v tradičním myšlení Indie, a toto se nepředává. To, co my nazýváme jako Jóga je jen vykradená nauka, přizpůsobená západnímu myšlení.
4. Čemu se chcete do budoucna věnovat?