Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20535
Vít Janalík
Host

Obor 14
Lukáš Juras (Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži) – Muž jako tabu a jeho archetypální rozměr
Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=58237qEvMxg&t=7s
Otázky poroty:
1. Jaký je Váš názor na tzv. třetí pohlaví? Mělo by být v ČR uznáno zákonem?
2. Proč byl podle Rohra upozaděn archetyp bojovníka v poválečném období?
3. Proč není v práci věnován větší prostor pro pojetí archetypů u C. G. Junga?
4. Má ve Vaší práci teoretická a praktická část nějakou propojenost? Nemyslím tematickou, ta tam je, ale spíš, zda se výsledky dotazníku nějak odrazily v teoretické části.
5. Jaké je možné využití této práce dále? Čím byste se chtěl zabývat do budoucna?