Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 1, 2, 9, 11, 12 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 1, 2, 9, 11, 12

#20503
Matouš Cimala
Host

Otevřete soubor lobacevskij.html v libovolném prohlížeči.
Levou část obrazovky zabírá nadpis („Beltrami-Kleinův/Poincarého model“) a model samotný. Klikáním do oblasti modelu (černé kružnice) lze vytvářet nové body.
V prostřední části obrazovky jsou nástroje k vytváření a mazání bodů a přímek, měření úhlů a vzdáleností, tlačítko „Přepni!“ a checkbox „Popisky“. Tlačítkem „Přepni!“ se přepíná zobrazovaný model. Pod nadpisem „Změř:“ dva selecty mezi znaky „||“ slouží k výběru dvou bodů ke změření vzdálenosti, pod nimi dva selecty za znakem ∠ k výběru přímek ke změření úhlu. Stiskem tlačítka „Vytvoř přímku“ se vytvoří přímka spojující body vybrané v selectech za tímto tlačítkem, stiskem tlačítka „Vytvoř bod“ se vytvoří bod na průsečíku přímek vybraných v selectech za tímto tlačítkem, nejsou-li rovnoběžné. Stiskem tlačítka „Smaž (bod)“ se smaže bod vybraný v následujícím selectu, stiskem tlačítka „Smaž (přímku)“ se smaže přímka vybraná v následujícím selectu. Stiskem tlačítka „Smaž vše!“ se smažou všechny body a přímky. Checkboxem „Popisky“ se zapíná/vypíná zobrazení názvů bodů a přímek.
V pravé části obrazovky za slovem „Trojúhelník“ jsou tři selecty k výběru vrcholů trojúhelníka, jehož úhly, délky stran, obvod a obsah se zobrazí níže.