Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17

#20501
Helena Kamrlová
Host

Samozřejmě. Když pomineme Bajku o včelách, Mandeville byl především autor esejí, ve kterých reagoval na současný ekonomický a politický systém. Se samotnou Bajkou o včelách nejvíce souvisí esej „An Inquiry into the Origin of moral Virtue“, v českém překladu „Po stopách morálce“, ve které Mandeville trochu vědečtěji rozebíral a rozvíjel myšlenky z díla Bajka o včelách. Právě této eseji jsem tedy věnovala kapitolu v mé práci. Bajka o včelách byla ve svých počátcích obvykle vydávána právě s touto esejí. Ve stejném vydání bychom nalezli také dílo „Essay on Charity and Charity School“, v překladu „Esej o dobročinnosti a školách pro chudé“. Mandeville v tomto provokativním díle zpochybňuje společenskou užitečnost škol pro chudé, které se v Anglii stávaly na konci 17. století čím dál častějším jevem. Další Mandevillovou esejí je potom „Search into the Nature of Society“ – „Esej o podstatě společnosti.“ V této eseji se ještě hlouběji zabývá rolí člověka ve společnosti a společenským významem morálních ctností. Kromě těchto témat se ve svých dalších dílech věnoval také víře, církvi nebo užitečnosti křesťanství ve válce.
Velká část Mandevillovy tvorby by byla bezpochyby velice zajímavá k rozboru. Každá jeho esej jistým způsobem bourala společenské paradigma a provokovala politickou scénu. Právě Bajku o včelách jsem si vybrala proto, že uměleckým a velmi zajímavým způsobem shrnuje myšlenky, které jsou hlouběji rozebrány v jednotlivých esejích, a tím také osvětluje hlavní Mandevillův přínos.