Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14

#20494
Hana Zuntová
Host

Otázky pro Anetu Malárovou.
Aneto, ve Vaší práci se zabýváte trestáním a odměnami dětí a zvolila jste si několik cílů. Kdybyste si měla zvolit jen jeden cíl Vaší práce, který by Vás nejvíce zajímal a chtěla byste jej více propracovat?
Ve své práci jste zvolila kvantitativní výzkum, jakou hypotézu byste k němu mohla sestavit a pokusit se ji ověřit nebo vyvrátit?
Děkuji za odpovědi a přeji hodně úspěchů při studiu psychologie.
Mgr. Hana Zuntová