Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17

#20439
Helena Kamrlová
Host

Děkuji za velice zajímavý dotaz.
Problematických míst v překladu Bajky o včelách bylo hned několik. Konzultovala jsem s odborníky především ty pasáže u kterých jsem si nebyla jistá v jejich významu a zároveň jsem věděla, že je důsledný překlad daných slov nutný pro zachování autorova záměru. Problém tedy kupříkladu nenastával, pokud jsem překládala verše, kde Mandeville pouze vyjmenovával profese, části města, druhy podvodů atd. V tomto případě mírné odchýlení od významu nemá velký vliv na komfort čtenáře a hra s jazykem je na místě.
Zde uvádím několik problematických pasáží, kde byla konzultace potřeba.

1)About her Chariot, and behind,
Were Sergeants, ‚Bums of every kind,
Tip-Staffs, and all those Officers,
That squeese a Living out of Tears.

Konkrétně poslední verš „That squeese a Living out of Tears.“ byl pro mě překladatelský oříšek. Rozumněla jsem jednotlivým slovům, ale nebyla jsem si zcela jistá významem. Po poradě z anglisty jsem obdržela vysvětlení, že význam verše je „kteří žijí ze slz druhých“. Tomuto významu jsem se snažila co nejvíce přiblížit, protože to je přece jenom Mandevillova charakteristika profese policisty. Povedlo se mi udržet negativní ráz tohoto verše. V angličtině jej dodává slovo squeeze (ve významu sevřít, stlačit – silou), v češtině slovo nutili (ve významu psychicky někoho do něčeho tlačit).

Kolem jejího kočáru v kruhu,
byli seržanti, žebráci všeho druhu.
Šerifové a celá policie,
co nutili k slzám provinilé.

2)But, Oh ye Gods! What Consternation,
How vast and sudden was the Alteration!
In half an Hour, the Nation round,
Meat fell a Penny in the Pound.
The Mask Hypocrisie’s flung down,
From the great Statesman to the Clown:

V této sloce byla nejproblematičtější pasáž „Meat fell a Penny in the Pound. “ Nebyla jsem si jistá, jestli tento verš můžu přeložit doslovně nebo jestli se nejedná o nějaký archaický idiom. Při konzultaci s profesory z Masarykovy univerzity jsem se dozvěděla, že překlad lze uskutečnit doslovně. Tedy: „cena masa spadla na penci za libru (váhová jednotka)“ Doslovný překlad však nemusí znamenat doslovný význam. Dle mého názoru Mandeville použil tento konkrétní příklad pro naznačení úpadku ceny. Tozn. že předražené suroviny spadly opět na rozumnou cenu, čímž se stal obchod poctivějším – obchodníci se již tak moc neobohacovali, stali se skromnějšími, aby si zboží mohli ostatní dovolit. Nechtěla jsem také, aby došlo k nedorozumnění, protože libra může znamenat jak peněžní částku, tak váhovou jednotku, což spoustě českým čtenářům nemusí být známo. Proto jsem se také rozhodla tento konkrétní verš trochu více generalizovat a přitom ponechat jeho původní význam, a to překladem:

Ó Bohové! Jaké zděšení,
jak obrovské a náhlé bylo to proměnění!
Za hodiny půl, z celého národa,
zbyla jen skromnost a poctivá dohoda.
Z pokrytectví zbyla už jen fraška,
z velkého státníka se muž měnil na šaška.

Abych zodpověděla Vaši poslední otázku, jedna z pasáží, se kterou jsem velmi spokojená je závěrečné ponaučení. To sice nespadá do samotného děje bajky, ale pro pochopení jejího významu v krátkosti je velmi podstatné. Myslím, že můj český překlad Ponaučení vystihuje vše, co se Mandeville snažil svým originálem čtenáři předat. Krátký úryvek z této části mého překladu dokonce cituji i v závěru mé prezentace.