Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17

#20414
Irena Nováková
Host

Dotaz na Kateřinu, Terezu, Adélu: Z práce není jasné, kdo byli respondenti vašeho dotazníkové šetření (současní žáci/studenti? absolventi?), v jakém počtu, jakou formou sběr dat probíhal. V závěru se zmiňujete, že jste získaly větší zkušenosti v komunikaci s veřejností díky provedenému dotazníkovému šetření. Jakou veřejností? Při kterém šetření?
Dále by mě zajímalo, co Vás překvapilo na faktu, že pro dnešní teenagery jsou nejzajímavější formou propagace sociální sítě (s. 30).