Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17

#20412
Adéla Hrabcová
Host

Jakub Lukeš: Proč a jak musíme transformovat vzdělávací systém (obor 13) – práce nesplňuje požadavky pro obor Ekonomika a řízení. Postrádám i základní věc jako je jasně definovaný cíl práce. V práci jsem našla pouze zmínku, že „absolutním cílem této práce je stav, kdy kdo umí, ten učí“. Schází mi metodika, výsledky práce… Práce nemá logickou struktura a obsahuje převážně subjektivní názory a tvrzení autora. Zajímalo by mne, v jakém časovém horizontu byla práce zpracována?