Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17

#20410
Petr Machala
Host

Jakub Lukeš – „Lživěra“ (obor 17). Jaká kritéria by měla splňovat metodika či učebnice kritického myšlení? Vymezil jste to jako cíl své práce.
Jakub Lukeš – „Proč transformovat školský systém“ (obor 13). Rád bych se zeptal nakolik patří k odborné práci z ekonomie vlastní životopis, dopisy vyučujícím a reforma školského systému? Toto vše je mimo obor ekonomie. Zaznamenal jsem v práci jen jednu kapitolu z ekonomie, která byla předtím poslána jako esej do jiné soutěže!
Ellen Lesovská – „Homosexualita“ (obor 17) – Zajímalo by mně, jaký postoj má k homosexuálním věřícím starší generace?
David Strnad – „Analýza dezinformací (obor 17) – Jaké procento a jaká struktura lidí navštěvuje analyzované webové stránky?
Helena Kamrlová – „Bajka o včelách“ (obor 17) – Proč se na Mandevilla, který ve své době šokoval společnost stejně jako Hus, Luther, Koperník, Darwin, Marx,…zapomnělo?
Kateřina Trávníčková, Tereza Formánková, Adéla Janoštíková – „Efektivní marketingová strategie“ (obor 13) – Proč se strategie pro ZŠ Vracov zaměřuje na obsah a strategie pro OA na marketing? Které marketingové strategie jsou pro školy nejefektivnější?