Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 Odpověď na téma: 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17

#20272
Miluše Matějcová
Host

MILAN KOPPER, JAKUB SMEJKAL – ODPOVĚDI NA OTÁZKY

1. Zařízení vytváří automaticky wifi síť s SSID water-counter. Je možné toto nastavení uživatelsky změnit (např. kvůli tomu, kdyby se v domácnosti nacházely dvě a více centrálních jednotek)?

Nastavení je teoreticky možné servisním zásahem, sondy mají však trvale uloženo SSID a heslo ve svém firmwaru a jejich změna není možná. Uvedené údaje slouží jen pro prototypy, v reálné aplikaci by byly tyto údaje nahradit automaticky generovanými. Tyto údaje nemají být uživateli známy.

2. Jakým způsobem je zabezpečena wifi síť, ve které komunikují sondy s centrální jednotkou?

Sondy se připojují k lokální Wi-Fi síti pomocí jména sítě a přístupového hesla. K zabezpečení je použit protokol WPA-2.

3. Jakým způsobem je možné připojit zařízení k internetu (LAN kabel, wifi nebo oboje)?

Zařízení se do internetu uživatelsky nepřipojuje, není tak vůbec zamýšleno. Teoreticky je možné zařízení připojit pomocí LAN kabelu, ale to spíše pro servisní účely. Pro připojení do sítě by bylo nutné změnit nastavení serveru, náš prototyp však s touto možností nepočítá, protože by to bylo uživatelsky náročné.